Gezondheidsrisico's

Geluid is overal om ons heen, en ondanks dat het zo schadelijk is, wordt er veel te weinig over gepraat. Dit willen wij als Stichting Klankbord veranderen. Door meer bewustwording te creëren voor de geluidsproblematiek in Nederland en de gezondheidsrisico’s ervan, willen wij een stillere en gezondere leefomgeving voor alle Nederlanders.​

Gezondheidsrisico
van lawaai

Je lichaam heeft het er maar druk mee. Afhankelijk van jouw persoonlijke verwerking van geluid ervaar je geluid als wel of niet hinderlijk. Dat wil zeggen, dat een zacht geluid van bijvoorbeeld een tikkende klok geclassificeerd kan zijn als zacht, maar het de ene persoon nauwelijks hindert, terwijl het voor de ander een enorme afleiding is en concentratieproblemen geeft.

Psycho-akoestiek

Deze persoonlijke en subjectieve waarneming van geluid (hinderlijk of niet hinderlijk) kan in relatie worden gebracht met objectieve geluidsmetingen. Zo’n psycho-akoestisch onderzoek onderbouwt dat iemand bij hetzelfde geluidsniveau meer hinder en gezondheidsklachten ervaart dan anderen.

Al vanaf 60dB kan er (blijvende) gehoorschade ontstaan bij langdurige blootstelling en dat neemt alleen maar toe naarmate het geluid harder worden. Het gevolg van langdurige blootstelling aan hard geluid of lawaai is dat het risico op hart- en vaatziekten toeneemt.

0 dB – gehoorgrens
50 dB – prettig
60 dB – onprettig en schadelijk bij langdurige blootstelling
100 dB – onprettig en zeer schadelijk
140 dB – pijngrens en direct schadelijk

Langdurige blootstelling

Je loopt niet alleen gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan lawaai. Voor een goede nachtrust stelt de World Health Organization (WHO) dat er niet meer dan 30 dB aan omgevingsgeluid mag zijn. Met te veel geluid in je slaapomgeving verslechtert de kwaliteit van je slaap, rust je minder goed uit en herstelt je lichaam slechter. Dit probleem is extra groot in bijvoorbeeld ziekenhuizen, waar het belang van genezing en herstel nog belangrijker is en het gemiddelde geluidsniveau tijdens de nacht wel 60 dB kan zijn; veel te hard dus.

Gezondheidsrisico’s langdurige blootstelling aan hard geluid:

Hart- en
vaatziekten

Concentratie-problemen

Verhoogd stressniveau

Prestatie-
vermindering

Geluidshinder als onzichtbare boosdoener

Geluid kun je niet zien, en daarmee is de problematiek van geluidshinder een onzichtbaar probleem dat te weinig aandacht krijgt in Nederland. En hoewel we de oorzaak niet kunnen zien, kunnen we de gevolgen ervan maar al te goed voelen. Maar waarom praat er dan niemand over, vragen wij van Klankbord.nu ons af?
Na luchtvervuiling, is geluidsvervuiling wereldwijd het grootste gezondheidsrisico voor mensen. Door urbanisatie wonen we steeds dichter bij elkaar en ontstaat meer hinder van bijvoorbeeld buren, weg- en vliegverkeer, warmtepompen en bouwwerkzaamheden. Al dit geluid heeft een grote negatieve invloed op ons gehoorsysteem. Daar moeten we samen wat aan doen.
Scroll naar boven