NVVS pleit voor een gezonde geluidsomgeving

Stichting Hoormij heeft onder andere als doel om de individuele en collectieve belangen te behartiging en het welzijn van mensen met gehooraandoeningen te bevorderen. Om goed te kunnen omgaan met een gehooraandoening is een eerste stap noodzakelijk, namelijk bewustwording van de geluidsomgeving. Daarom steunt de Stichting Klankbord.nu

Hoormij∙NVVS weet dat als de geluidsomgeving verbetert, niet alleen slechthorenden beter functioneren, maar dat dit ook een positief effect heeft op goedhorenden. De concentratie verbetert en vermoeidheid vermindert. De impact van geluid heeft gevolgen voor het gehoor, de gezondheid en de kwaliteit van leven. De ervaren last verschilt per persoon. Wat als je dagelijks wordt geconfronteerd met onaangenaam en onvermijdelijk geluid?

Pijnlijk geluid

Denk aan het roeren van een lepeltje in een kopje, het uitruimen van de vaatwasser, spelende kinderen, schoenen op het parket, geritsel van de krant of gekletter van stromend water. Wie hiermee te maken heeft, ervaart gewone geluiden als hinderlijk, irritant of zelfs pijnlijk. Dat noem je hyperacusis. De ernst en mate van hyperacusis verschilt per persoon en gaat vaak gepaard met tinnitus (oorsuizen) en soms met gehoorverlies.

Mensen met hyperacusis gaan er vaak vanuit gaan dat hun hersenen niet meer zo goed werken als die van anderen. Dat geluiden ongefilterd binnen komen. Vaak worden ze weggezet als aanstellers of klagers, maar het overkomt ze wel. Waar je achter moet komen is of het geluid écht het probleem is of dat er meer aan de hand is.

Tinnitus & hyperacusis

Wie bijvoorbeeld tinnitus krijgt lijkt voorzichtiger te worden in het omgaan met geluid. Bang dat de tinnitus verergert. Zij proberen geluid zoveel mogelijk te vermijden. Eigenlijk ontstaat er dan een soort geluidsangst. En hoe meer je jezelf onttrekt aan geluid, hoe sneller dit went. Vergelijk het maar met het verblijven in een donkere kamer waar opeens het licht aangaat.

Er is lang gedacht dat hyperacusis ontstaat door schade in het gehoororgaan, door bijvoorbeeld letsel, een klap op het hoofd of een lawaaitrauma door blootstelling aan te hard geluid en soms zelfs door een ooroperatie. Toch lijkt ontregeling van het zenuwstelsel meer voor de hand liggend. Een andere oorzaak is te zoeken in een verstoorde communicatie tussen het gehoororgaan en de hersenen die de geluidsprikkels compenseren. Ook een hersenbloeding kan hyperacusis tot gevolg hebben. Zolang de exacte oorzaak van hyperacusis niet bekend is, is het verband ook niet met zekerheid te leggen. Bij gebrek aan een remedie zijn omgaan en controle over hyperacusis dan ook de uitgangspunten tijdens de behandelingen.

Hoormij∙NVVS zet zich in voor een gezonde geluidsomgeving. Niet alleen in het belang van onze patiënten met tinnitus, hyperacusis of gehoorverlies, maar ook preventief.

Scroll naar boven